"IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej, Podróży"

Wydarzenie zakończone

26.09 - 28.09.2019 r., Gdynia

Regulamin zgłaszania streszczeń


Regulamin nadsyłania prac na IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży.


1. Przyjmowane są prace oryginalne i opisy przypadków

2. Streszczenie o zawartości do 300 znaków ( w języku polskim i angielskim) należy przesłać na adres  e-mail: congress.ICM 80@gmail.com  do dnia 30 sierpnia 2019r. oraz w zakładce - Zgłaszanie streszczeń.

3. Streszczenie powinno zawierać następujące elemanty: cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski