"IV Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej, Podróży"

Wydarzenie zakończone

26.09 - 28.09.2019 r., Gdynia

Program konferencji


 PROGRAM

IV MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU

Medycyny morskiej, tropikalnej, hiperbarycznej i podróży

Gdynia 26-28.09.2019

Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

 

80-lecie IMMiT w Gdyni

 

           Honorowy Patronat Kongresu:

Główny Inspektor Sanitarny

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

JM Rektor GUMed

Prezydent Miasta Gdynia

 

 

I DZIEŃ (czwartek) 26.09.2019

 

1.       13:00                    Ceremonia odsłonięcia tablicy upamiętniającej  dr Józefa Jakóbkiewicza na      

terenie IMMiT w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 9B

 

2.       14:00 – 15:30     Rejestracja uczestników Kongresu (Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

 budynek III), Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 96/98

 

3.       15:30-16:00        Ceremonia otwarcia Kongresu – sala C

 

4.       16:00- 18:30      Sesja plenarna – sala C

Przewodniczą:  Prof. dr med. Bogdan Jaremin

                             Dr  Maria Jeżewska

                             Dr hab. Jacek Kot

 

·         16:00-16:30       Historia działalności, plany rozwoju i realne zagrożenia dla IMMiT

              Dr hab. W. Nahorski 

·         16:30-16:50       Zagrożenia transgraniczne związane z migracją ludności

Prof. dr hab. Jarosław Pinkas

                          

·         16:50-17:10       IMMiT w Gdyni widziany oczami obcokrajowca – historia współpracy

Dr Alf Magne  Horneland (Norwegia) 

·         17:10-17:30       Telemedycyna – działalność TMAS

Prof. Francesko Amenta (Włochy) 

·         17:30-17:50       Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy rybaków

Prof. Maria Louisa Canals  (Hiszpania) 

·         17:50-18:10       Maritime Medical challenges of the high north

Prof.  Jon Magnus Haga (Norwegia)


 

·        

19:30 – UROCZYSTA KOLACJA  - Restauracja RIVIERA

 

II DZIEŃ  27.09.2019 (piątek)

OBRADY ODBYWAJĄ SIĘ NA DWÓCH SALACH „A” i „C”           

 

SESJA:  MEDYCYNA MORSKA                  9:00 – 11:00

SALA  A

Przewodniczą: Prof. dr Marcin Renke

                              Dr med. Marek Posobkiewicz

                             

·         9:00-9:20             „Działania ratowniczo – poszukiwawcze na morzu – doświadczenia własne

kpt. ż.w. Janusz Maziarz

 

·         9:20-9:35             Rola Medical Radio w udzielaniu pomocy marynarzom i rybakom w czasie    

pracy na morzu – doświadczenia własne

Dr Marek Posobkiewicz GIS MSWiA

 

·         9:35-9:45             Działalność TMAS w Gdyni powołanego w UCMMiT decyzją Ministerstwa

Transportu i Gospodarki Morskiej w 2012r

Dr med. Joanna Szafran-Dobrowolska (UCMMiT)

 

·         9:45-10:00          Opieka zdrowotna w żeglarstwie

Dr med. Tomasz Chodnik

 

·         10:00-10:15        Piractwo morskie – zagrożenie nadal aktualne 

Kmdr. Robert Wereszko (AMW)

 

·         10:15-10:30        Skażenie środowiska Bałtyku substancjami toksycznymi oraz środkami

bojowymi w świetle prowadzonych badań

Dr Eugeniusz Andrulewicz (MIR)

 

·         10:30-10:45        Wzbogacenie morskiego aerozolu w grzyby i bakterie

Dr Małgorzata Michalska (GUMed)

 

·         10:45-11:00        Zarażenie ryb bałtyckich nicieniami z rodziny Anisakidae  – zagrożenia dla

konsumentów.

Dr hab. Beata Szostakowska (GUM)

 

11:00: – 11:15 PRZERWA KAWOWA

 

 

SESJA:  MEDYCYNA HIPERBARYCZNA I PODWODNA  11:15 – 13:00 

SALA  A

Przewodniczą: Dr hab. Jacek Kot

                              Dr Ewa Lenkiewicz

 

 

·         11:15-11:35        Fizjologiczne czynniki ryzyka w nurkowaniu rekreacyjnym i zawodowym

Dr hab. Jacek Kot (GUMed)

 

·         11:35-11:55        Zabezpieczenie medyczne prac podwodnych

Dr med. Zdzisław Sićko

 

·         11:55-12:20        Zastosowanie hiperbarii tlenowej w leczeniu ciężkich oparzeń –

doświadczenie Ośrodka w Siemianowicach Śląskich

Dr Grzegorz Knefel

 

·         12:20-12:45        Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w stanach chorobowych

(zgorzel gazowa, stopa cukrzycowa, zatrucie tlenkiem węgla)

Dr Ewa Lenkiewicz (UCMMiT)

 

·         12:45-13:00        IMH Journal – jako platforma wymiany wiedzy naukowej w zakresie

medycyny morskiej, tropikalnej i podróży

Dr Maria Jeżewska, Dr Marta Grubman - Nowak

 

 

13:00 -14:00 PRZEWRWA NA LUNCH  

 

SESJA; MEDYCYNA MORSKA I POWODNA cz.2    14:00-15:00

SALA A

Przewodniczą: Dr med. Zdzisław Sićko

                             Dr Leszek Mayer

 

·         14:00-14:15        Zabezpieczenie medyczne nurkowania rekreacyjnego – doświadczenia własne

Dr hab. Joanna Peradzyńska (WUM)

 

·         14:15-14:35        Zagrożenia zdrowotne podczas nurkowania w wodach klimatu gorącego

Dr Leszek Mayer (UCMMiT)

 

·         14:35-15:00        Aktualne trendy w szkoleniach kadry marynarzy i rybaków

Prof. dr hab. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki (UM Gdynia)

 

 

 

                SESJA I: MEDYCYNA TROPIKALNA 27.09.2019 (piątek) cz. I    9:00 – 11:00

                SALA  C

                Przewodniczą: Prof. dr Jerzy Stefaniak

                                            Dr hab. med. Wacław L. Nahorski

 

 

·         9:00-9:20             Zaburzenia  żołądkowo-jelitowe u podróżujących –chemioprofilaktyka

 i leczenie. Nowe wytyczne

Prof. dr hab. Anatol Panasiuk (UM Białystok)

 

·         9:20-9:40             Przydatność badań serologicznych i technikami biologii molekularnej

 wybranych chorób tropikalnych i pasożytniczych

Dr hab. n. med. Beata Szostakowska (GUMed)

 

·         9:40-10:00          Przydatność badań obrazowych (USG,TK,MRI) w diagnostyce chorób

tropikalnych i pasożytniczych

Dr Anna Susmarska (UCMMiT)

 

·         10:-10:15             Niewydolność nerek w przebiegu ciężkiej malarii – obserwacje własne

Prof. dr Marcin Renke (GUMed)

 

·         10:15-10:35        Wybrane wirusowe gorączki krwotoczne – problemy diagnostyczne

Prof. dr hab. Katarzyna Pancer (PZH – NIZP)

 

·         10:35-11:00        Organizacja oddziału dla chorób niebezpiecznych i szczególnie zakaźnych

Dr med. Jacek Kowalski (Woj. Szpital Zakaźny Warszawa)

 

                11:00 -11:15 PRZERWA KAWOW

 

SESJA: MEDYCYNA PODRÓŻY  27.09.2019 (piątek)    11:15 – 13:00

SALA  C

Przewodniczą: Prof. dr Krzysztof Korzeniewski

                            Dr med.  Agnieszka Wroczyńska

 

·         11:15-11:30        Medycyna podróży w praktyce lekarskiej. Dostępne źródła wiedzy

Płk. prof. dr hab. Krzysztof Korzeniewski (WIM)

 

·         11:30-11:45        Certyfikowane Centra Medycyny Podróży w retrospektywnej ocenie

organizatora

Dr med. Andrzej Kotłowski (GUMed)

 

·         11:45-12:05        Osoba z zaburzeniami odporności w podróży. Dobór szczepień.

Dr med. Weronika Rymer (UM Wrocław)

 

·         12:05-12:25        Arbowirusy i nie tylko – wyzwania medyczne podróży w epoce zmian

klimatycznych

Dr med. Agnieszka Wroczyńska (GUMed)

 

·         12:25-12:45        Odra – ryzyko w Europie i na świecie

Dr med. Danuta Jurkiewicz – Badacz(Kraków)

 

·         12:45-13:00        Psychologia i filozofia antyszczepionkowców.

Dr Karolina Zioło – Pużuk (UKSW Warszawa)

 

 

         13:00 – 14:00 PRZERWA NA LUNCH

 

 

                SESJA II: MEDYCYNA TROPIKALNA  27.09.2019 (piątek) cz. II   14:00 – 16:00

SALA  C

Przewodniczą:  Prof. dr Katarzyna Pancer

Dr hab. med. Małgorzata Paul

 

 

·         14:00-14:20        Malaria – różne oblicza choroby, problemy terapeutyczne

Dr Sebastian Borys (UCMMiT)

 

·         14:20-14:35        Aspekty epidemiologiczno – kliniczne trądu – choroba nadal problematyczna

 Dr med. Aleksandra Modlińska (GUMed)

 

·         14:35-14:45        Diagnostyka mikrobiologiczna oraz technikami biologii moleklarnej trądu

                                Prof. dr Marta Wróblewska (WUM)

 

·         14:45-15:00        Przypadki  trądu guzowatego przywlekanego do Polski

Ppłk. SG, Prof. dr hab. Józef Knap (WUM)

Dr hab. Wacław L. Nahorski (GUMed)

 

·         15:00-15:15        Denga oczna – pierwszy przypadek kliniczny w Polsce

Dr med.  Karolina Mrówka (UM Poznań)

 

·         15:15-15:30        Koinwazja E.coli NDM-1 oraz Giardia intestinalis u chorego po powrocie z

Indii

Dr med. Łukasz Pielok (UM Poznań)

 

·         15:30-15:45        Przychodzi pacjent do lekarza z objawami – biegunka podróżnych i jej

konsekwencje. Poinfekcyjny IBS

                                                       Dr med. Anna Pietrzak (CMKP)

 

·         15:45-16:00        Analiza epidemiologiczna i kliniczna zachorowań wśród osób powracających

do Polski ze strefy tropikalnej i subtropikalnej na tle badań GeoSentinell Surveillance Network

Dr Martyna Bykowska (UCMMiT)

 

 

16:00-16:15 PRZERWA KAWOWA

 


 

SESJA: HEPATOLOGIA I PARAZYTOLOGIA KLINICZNA 27.09.2019 (piątek)  16:15 – 17:30

SALA  C

Przewodniczą: Prof. dr hab. Anatol Panasiuk

                            Dr hab. Katarzyna Sikorska

 

 

·         16:15-16:35        Aspekty epidemiologiczno – kliniczne alweokokozy

Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak (UM Poznań)

 

·         16:35-16:50        Diagnostyka obrazowa (USG) i serologiczna w alweokokozie – doświadczenia

własne

Dr Małgorzata Sulima (UCMMiT)

 

·         16:50-17:10        Chirurgiczne leczenie alweokokozy – doświadczenia własne

Prof. dr hab. Waldemar Patkowski (WUM)

 

·         17:10-17:30        Wirusowe zapalenie wątroby w świecie – nowe zagrożenia i możliwości

terapeutyczne

Dr hab. Katarzyna Sikorska (GUMed)

 

 

SESJA: MEDYCYNA W TROPIKU 27.09.2019 (piątek)  17:30 – 18:30

SALA  C

Przewodniczą: Dr med. Andrzej Kotłowski

                            Dr Małgorzata Sulima

 

·         17:30-17:50        Organizacja systemów opieki zdrowotnej w Afryce subsaharyjskiej

Dr med. Gabriela Majkut (NFZ-Centrala)

 

·         17:50-18:10        Medycyna tropikalna w praktyce lekarza na statku M/V Anastasis Mercy

Ships, Afryka

Dr Elżbieta Kłoda (Szpital Morski im.PCK)

 

·         18:10-18:30        Pomoc humanitarna Wojskowego Instytutu Medycznego w eliminacji

parazytoz jelitowych w Afryce Subsacharyjskiej, Azji Centralnej i na Bałkanach

                                               Dr med. Alina Augustynowicz (WIM)

 

                18:30 – 19:30 WYBORY NOWEGO ZARZĄDU PTMMTiP

 

 

20:00   KOLACJA

 

 

SESJA: MEDYCYNA EKSTREMALNA 28.09.2019 (sobota)  9:00 – 10:30

SALA   C

Przewodniczą:  Dr Robert Szymczak

                               Dr med. Weronika Rymer

                              

 

·         9:00-9:30             „ Zimowa wyprawa na K2”

Dr med. Rober Szymczak

 

·         9:30-9:50             Standardy postępowania medycznego w profilaktyce i leczeniu ostrej choroby

wysokościowej

Dr hab. med. Małgorzata Paul (UM Poznań)

 

·         9:50-10:10          Działania ratownicze w przypadku lawin śnieżnych w górach

Mgr Jakub Redliński (GOPR)

 

·         10:10-10:30        Nurkowanie na duże głębokości

Dr hab. med. Jacek kot (GUMed)

 

10:30-10:45        PRZERWA KAWOWA

 


 SESJA: MEDYCYNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 28.09.2019 (sobota)  10:465 – 12:05

SALA  C

Przewodniczą: Ppłk. SG,Prof. dr hab. Józef Knap

                               Płk. rez, Dr med. Jerzy Banach

 

 

·         10:45-11:05        Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad żołnierzami biorącymi udział w

akcjach stabilizacyjnych. Istniejące zagrożenia

Płk. lek. med. mgr. Farm. Tadeusz Nierebiński (GIS WP)

 

·         11:05-11:30        Zagrożenia epidemiologiczne w służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej w

aspekcie masowych migracji ludności

Płk. lek med. Izabela Bolczyk (SG), Ppłk. prof. Józef Kanap (WUM,SG),

Dr Wacław Żukowski (SG)

 

·         11:30-11:50        Funkcjonowanie wzorcowego ośrodka filtra epidemiologicznego w Białej

Podlaskiej

Dr Jolanta Korniszuk (PIS MSWiA)

 

·         11:50-12:05        Reminiscencje dotyczące udziału polskich żołnierzy pod flagą ONZ w misji

UNTAG Namibia, 1989-1990

Płk.rez,Dr med. Jerzy Banach (Stowarzyszenie Kombatantów Misji ONZ)

 

 

12:05 -  12:15    PRZERWA KAWOWA

 

 

SESJA:  CHOROBY ZAKAŹNE.       VARIA    28.09.2019 (sobota)   12:15 – 13:30

SALA  C

Przewodniczą; Prof. dr hab. Tomasz Smiatacz

                               Prof. dr hab. Joanna Stańczak

 

 

·         12:15-12:30        Zakażenie oportunistyczne wśród chorych HIV/AIDS

Prof. dr hab.Tomasz Smiatacz (GUMed)

 

·         12:30-12:45        Myjazy i terapia larwalna

Prof. Dr hab. Joanna Stańczak (GUMed)

 

·         12:45-13:00        Przesiewowe badania parazytologiczne wśród dzieci wieku 6-7 lat z terenu

powiatu olsztyńskiego

Dr Janusz Dzisko (WIS Olsztyn)

 

·         13:00-13:15        Wścieklizna u osób po transplantacjach tkanek naczyń krwionośnych oraz

narządów litych

Dr med. Piotr Kajfasz (MSZ)

 

·         13:15-13:30        Zanieczyszczenie powietrza w Polsce a zapadalność na cukrzycę

Prof. Dr. hab. Katarzyna Zorena (GUMed)

 

 

 

13:30     ZAKOŃCZENIE OBRAD KONGRESU -  PODSUMOWANIE