"IX Zjazd PTN AIDS"

Wydarzenie zakończone

22.06 - 24.06.2017 r., Wrocław

Komitet Honorowy


KOMITET  HONOROWY

 • prof. Anna Boroń-Kaczmarska 
 • prof. Janusz Cianciara 
 • dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn 
 • prof. Andrzej Gładysz
 • prof. Waldemar Halota
 • prof. Andrzej Horban 
 • prof. Jacek Juszczyk 
 • prof. Danuta Prokopowicz 
 • dr Dorota Rogowska-Szadkowska 
 • dr Małgorzata Szczepańska-Putz 
 • prof. Andrzej Zieliński