"IX Zjazd PTN AIDS"

Wydarzenie zakończone

22.06 - 24.06.2017 r., Wrocław

Zapisz się

Podstawowe informacje
Zezwalam na wysyłkę powiadomień SMS.
Zezwalam na wysyłkę wiadomości Email.
Przygotuj fakturę.

Potwierdź rezerwację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do informowania o Konferencjach i Zjazdach organizowanych przez firmę JMJ Sp z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Bachmacka 6 / 49(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałam(em)poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych i dokonywaniu ich zmian.