X Ogólnopolska Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa - "Woda, elektrolity, odżywianie, wirusy".

Wydarzenie zakończone

20.08.2021 r., Ełk

Komitet Organizacyjny


KOMITET ORGANIZACYJNY:


mgr Elżbieta Araminowicz - Kierklo – Naczelna Pielęgniarka 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – filia w Ełku

oraz

- lek. Karolina Konieczniak ,

- lek. Ewa Kotwica -Strzałek,

- lek. Ewelina Jędrych,

- dr n.med. Anna Matyjek ,

- dr n. med. Magdalena Mosakowska,         

- lek. Anna Wojtecka,

- lek. Ksymena Leśniak,

- lek. Anna Grzywacz,

- lek. Elżbieta Głuch,

- lek. Małgorzata Wrzosek,

- lek. Magdalena Sułek - Jakóbczyk,

- lek. Grzegorz Spłocharski ,

- lek. Maria Różańska,

- lek. Jan Miklas,

- lek. Anna Aniszczuk- Hybiak ,

- lek. Adam Rytel,

- lek. Rafał Romaniuk ,                      

- dr n. med. Anna Pryszczepko - Wawreszuk