X Ogólnopolska Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa - "Woda, elektrolity, odżywianie, wirusy".

Wydarzenie zakończone

20.08.2021 r., Ełk

Program konferencji

Konferencja 20  sierpnia 2021

 

9.00  - Otwarcie Konferencji:

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak  oraz Komendant Filii w Ełku, 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie  Płk mgr Robert Trela

 

9.00 – 9.15  Wykład Otwarcia :

Historia Koła Studenckiego przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii

i Dializoterapii WIM, wspomnienia dotyczące poprzednich obozów

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (15 min)

 

9.15 – 12.00  SESJA I prowadzący:  Prof. S. Niemczyk, Prof. A. Chciałowski

1.      SARS-CoV-2 – wpływ wirusa na układ sercowo-naczyniowy. Od teorii do praktyki klinicznej; Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak (WIM) - 40 min

2.      Zakażenie wirusami RNA i ich konsekwencje we współczesnym świecie;  prof. dr n. med. Piotr Rozmysłowicz (University of Pennsylvania, Philadelphia)  - 40 min

3.      Woda: skąd się wzięła i do czego może służyć? - prof. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)- 45 min

4.      Idiopatyczne włóknienie płuc- nowe strategie terapeutyczne – dr n. med. Marta Dudek (Medical University of Vienna)-40 min

 

12.00 – 12.10  Przerwa kawowa

 

12.10 – 14.15  SESJA II prowadzący: Prof. T. Rozmysłowicz,  Dr med. S. Antosiewicz

 

1.      Zaburzenia elektrolitowe i kwasowo- zasadowe w niewydolności oddechowej; prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM) – 30 min

2.      Zaburzenia wodno- elektrolitowe – postępowanie; prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk (WIM) – 30 min

3.      Zaburzenia w gospodarce wapniowo- fosforanowej w Klinice Nefrologii; dr n. med. Zbigniew Nowak (WIM) – 30 min

4.      Zaburzenia elektrolitowe u chorych onkologicznych jako częsta przyczyna konsultacji nefrologicznych- przegląd przypadków;  dr n. med. Grzegorz Kade (SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie) – 35 min

 

14.15 – 14.30  Przerwa kawowa   

 

14.30 – 16.15  SESJA III prowadzący: dr n. med. Z. Nowak, dr n. med. G. Kade

1.      Wpływ diety wysokobiałkowej u młodych dorosłych - płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Antosiewicz (WIM) – 30 min

2.      Powikłania nefrologiczne w reumatologii; lek. Piotr Geisler (WIM) – 35 min

3.      Właściwości immunomodulujące mleka kobiecego; dr n. med. Agata Wawrzyniak (WIM) – 25 min

4.      Zasadowica w biegunce u dzieci; lek. Aleksandra Paturej (WIM) – 15 min

                               

16.15    Zakończenie konferencji