"Hematologia - Nowe Horyzonty"

Wydarzenie za 31 dni

26.04 - 27.04.2019 r., Toruń

Program

26-27 kwietnia 2019r. Hotel Bulwar, Toruń

Hematologia Nowe Horyzonty – Diagnostyka i leczenie PBL.

PIĄTEK - 26 kwietnia 2019

15:30 – Poczęstunek

16:00 – 16:10 – dr M. Całbecka (Bank Krwi…) – rozpoczęcie konferencji

16:10 – 16:40 – prof. J. M. Zaucha (KiKHiT GUMed) – wykład inauguracyjny: „Praktyczna realizacja badań delecji 17p i mutacji TP53 – implikacje kliniczne”

16:40 – 17:10 – doc. B. Wasąg (KiZBiGM GUMed)– „Praktyczna realizacja badań delecji 17p i mutacji TP53 – implikacje molekularne.”

17:10 – 18:10 –  Sesja Janssen: „Radzenie sobie z działaniami niepożądanymi” – moderator: J. M. Zaucha

17:10 -17:30 – prof. M. Bieniaszewska (Bank Krwi GUMed) – „Profil bezpieczeństwa ibrutynibu”

17:30 – 17:50 – dr W. Homenda (WSS Słupsk, O/Hematologii) – „Postępowanie z chorymi z zaburzeniami rytmu serca w trakcie terapii ibrutynibem”

17:50 – 18:10 – dr W. Knopińska - Posłuszny (SM Gdynia, O/Hematologii) – „Przyczyny rozwoju oporności na ibrutynib”

18:10 – 18:50 - Sesja Janssen przypadki kliniczne – moderatorzy: dr M. Całbecka, dr W.  Homenda

18:10 – 18:20 - Gdańsk – dr H. Ciepłuch (WCO Gdańsk)

18:20 – 18:30 - Bydgoszcz – dr Ł. Szukalski (SU im. Biziela, O/Hematologii)

18:30 – 18:40 - Koszalin – dr Mokrzycka/Wiśniewska (SW im. Kopernika, O/Onkologii)

18:40 – 18:50 - Toruń – dr D. Chraniuk (SSM im. Kopernika, O/Hematologii)

18:50 – 19:10 – Sesja Abbvie przypadki kliniczne – moderatorzy: prof. M. Bieniaszewska, doc. J. Czyż

18:50 – 19:00 – Gdańsk – dr A. Mital (KiKHiT GUMed)

19:00 - 19:10 – Słupsk – dr K. Kukulski (WSS Słupsk, O/Hematologii)

19.10 – 19.30  Podsumowanie konferencji, dyskusja

20:15 Kolacja

 

 

 

SOBOTA – 27 kwietnia 2019

9:00 – 10:00 - Sesja Abbvie  VENETOKLAKS, moderator:……………………………………………………………………………...

9:00 – 9:30 – …………………………………………………………………….…..„Venetoklaks u chorych z oporną nawracającą postacią PBL”

9:30 – 10:00 – ……………………………………………………………..........................„Profil bezpieczeństwa Venetoklaksu”

10:00 – 11:00 Sesja COMARCH

11:00 – 12:00 - Sesja Janssen DARATUMUMAB – moderator: prof. J.M. Zaucha

11:00 – 11:30 – doc. J. Czyż – „Daratumumab w badaniach klinicznych – doświadczenia ośrodka”

11:30 – 12:00 – dr M. Rymko – „Dostępne możliwości leczenia szpiczaka”

12:00 – 12:30 – Sesja pytań i odpowiedzi

12:45 – Zakończenie konferencji – dr M. Całbecka, prof. J. M. Zaucha

13:00 Obiad