IV Konferencja "Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego"

Wydarzenie zakończone

24.04 - 25.04.2020 r., Bielsko-BIała

Program konferencji


 PROGRAM

 

Piątek 24.04.2020

 

    9.00 – 9.10

Otwarcie konferencji

   9.10 – 10.10

Wykład inauguracyjny „Mitologia grecka a przewlekła niewydolność nerek”

prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, SUM

10.10 – 11.20

SESJA I       Pielęgniarstwo nefrologiczne – standardy europejskie i polskie

10.10 – 10.20

„Pielęgniarka nefrologiczna w Europie”

Edyta Noruisiene, Przewodnicząca EDTNA/ERCA

10.20 – 10.40

„Współpraca pomiędzy PTPN i EDTNA/ERCA”

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego – Aneta Trzcińska, SUM,

Przewodnicząca PTPN i Brand Ambassador EDTNA/ERCA

10.40 – 10.50

„Działalność PTPN w 2019 roku”

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego Katarzyna Babska, Szpital Uniwersytecki, Łódź

10.50 – 11.00

„Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek w Polsce”

dr n.med. Beata Guzak, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Warszawa

11.00 – 11.20

Standardy pielęgniarstwa nefrologicznego”

mgr pielęgniarstwa Sebastian Irzykowski, Z-ca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Słupsk/Warszawa

11.20-11.40

Przerwa kawowa

 

11.40 – 14.00

SESJA II - Nefrologia dziecięca i dializa domowa

 11.40 – 12.00

„Nerczak zarodkowy – opieka nad dzieckiem i rodziną”

 Renata Więcław, Warszawa

 12.00 – 12.20

„Praktyczne aspekty prowadzenia hemodializy u dzieci”

mgr piel., specjalista piel. Pediatrycznego Joanna Arbaczewska, Wrocław

 12.20 – 12.40

„Dializa otrzewnowa u dzieci”

Barbara Musiał, Szczecin

 12.40 – 13.00

„Trudny krok w dorosłość – zmiana ośrodka dializ po uzyskaniu pełnoletności”

mgr piel. Agnieszka Gądek, Wrocław

 13.00 – 13.15

„Edukacja pacjenta w programie dializ otrzewnowych. Przygotowanie pacjenta do dializy domowej”

Katarzyna Kalista, Zabrze/Poznań

 13.15 – 13.30

„Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikiem do dializy otrzewnowej”

Bożena Guzik, Zabrze

 13.30 – 13.55

„Opieka przez komunikację”

Dr n. med. Ewa Czeczelewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce

 13.55 – 14.00

Dyskusja

 14.00 – 15.00

Obiad

 14.30-15.00

Warsztaty

- pielęgnacja cewnika naczyniowego do hemodializy

- pielęgnacja cewnika otrzewnowego

- antyseptyczna technika bezdotykowa

- komunikacja w zespole terapeutycznym

 15.00 – 16.30

III SESJA  Terapie nerkozastępcze – tradycyjne podejście i nowoczesne rozwiązania

 15.00 – 15.20

„Zespół wątrobowo-nerkowy jako powikłanie u pacjentów oczekujących na transplantację wątroby”

dr n.med. Beata Czerwińska

 15.20 – 15.40

„Wykorzystanie skali Barthel w planowaniu opieki w ośrodkach dializ”

mgr piel. Małgorzata Liber, Kraków/Poznań

 15.40 – 16.00

„Wybrane problemy pracy pielęgniarki w ośrodku dializ”

mgr piel., specjalista piel. Nefrologicznego Katarzyna Babska, Łódź

 16.00 – 16.20

„Rozszerzona dializa versus dializa konwencjonalna (dializator THERANOVA)” mgr piel. Maria Adelt, Łódź

 16.20 – 16.30

Dyskusja

 16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

 16.45 – 18.25

IV SESJA  Bezpieczeństwo pracy pielęgniarek

 16.45 – 17.05

„Rok pielęgniarki i położnej – kampania Nursing Now”

Greta Kanownik - dyrektor Departamentu Pielęgniarek i  Położnych przy Ministerstwie Zdrowia, Warszawa

 17.05 – 17.25

„Strażnicy bezpieczeństwa pracy”

Krystyna Ptok, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Katowice

 17.00 – 17.20

„Agresja w placówkach ochrony zdrowia”

Marlena Łodzińska, Z-ca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Radom/Warszawa

 17.45 – 18.10

„Nie takie RODO straszne, jak je malują”

Magdalena Waszak, Bielsko-Biała

 18.10 – 18.20

Dyskusja

 18.20

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

 

 

Sobota 25.04.2020

 

9.00 – 11.20

V Sesja       Zawód pielęgniarka wyzwaniem

  9.00 – 9.20

„Problemy sercowo-naczyniowe u pielęgniarek”

dr n. zdrowia Lucyna Geniusz-Wojczyk, Katowice

  9.20-9.40

„Nefroprotekcja wśród pielęgniarek – doniesienia wstępne”

Anna Kliś, Bielsko-Biała

  9.40-10.00

„Kawa źródłem energii w pracy pielęgniarki”

Mgr Aneta Trzcińska, Katowice

 10.00 – 10.20

„Wirusy wokół nas” – wykładowca do potwierdzenia

  10.20-11.00

„Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych”

Halina Boślak, Rzecznik odpowiedzialności zawodowej – BOIPiP, Bielsko-Biała

  11.00 – 11.15

„Wojska Obrony terytorialnej – Projekt Pielęgniarki”

Tomasz Białas, Katowice

  11.15 – 11.20

Dyskusja

  11.20 – 11.35

Przerwa kawowa

 

 

 11.35 – 13.10

V SESJA     Dostęp naczyniowy do dializy

  11.35 – 12.00

„Dostęp naczyniowy w różnych stadiach choroby nerek”

dr hab. n. med. Krzysztof Letchowicz, Wrocław

 12.00 – 12.20

„Koordynator dostępu naczyniowego”

Anetta Cekała, Warszawa

 12.20 – 12.40

„Wprowadzanie pacjenta do programu przewlekłych dializ”

mgr piel. Beata Paczkowska, Warszawa

 12.40 – 13.00

„Zdarzenia niepożądane - Venous Needle Dislodgement”

mgr piel., specjalista piel. Nefrologicznego Anna Kliś, Bielsko-Biała

 13.00 – 13.10

Dyskusja

 13.10 – 13.40

Przerwa obiadowa

 

 

 13.40 – 16.10

VI SESJA  Transplantacja – oczekiwania versus możliwości

 13.40 – 14.10

Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu

mgr piel., specjalista piel. Anestezjologicznego Anna Mielech, Katowice

 14.10 – 14.30

„Żywy dawca nerki – poszukiwany/poszukiwana” 

mgr piel., specjalista piel. Anestezjologicznego Sylwia Boczkowska, Lublin

 14.30 – 15.00

Przygotowanie do transplantacji biorcy narządu”

mgr pielęgniarstwa Sylwia Sekta

 15.00 – 15.20

„Zakażenia układu moczowego u pacjentów po przeszczepie nerki”

mgr piel., specjalista piel. Nefrologicznego Beata Białobrzeska, Gdańsk

 15.20 – 16.00

„Przeszczepianie wysp trzustkowych

Anna Kliś, Bielsko-Biała

 16.00 – 16.10

Dyskusja

 16.10

Zakończenie konferencji