"XII Konferencja PTN AIDS Vistula 2018"

Wydarzenie zakończone

24.05 - 26.05.2018 r., Józefów k/Warszawy

Komitet Honorowy

1.  Lidia Babiuch

2.  Marek Beniowski

3.  Agnieszka Borzuchowska

4.  Janusz Cianciara

5.  Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn

6.  Andrzej Gładysz

7.  Waldemar Halota

8.  Andrzej Horban

9.  Arkadiusz Nowak

10. Danuta Prokopowicz

11. Dorota Rogowska-Szadkowska

12. Małgorzata Szczepańska-Putz

13. Hanna Trocha

14. Andrzej Zieliński

15. Beata Zawada