"XIII Krakowska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych""

Wydarzenie za 42 dni

18.01.2020 r., Kraków

Program konferencji


 PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 – 9.05

Powitanie i otwarcie Konferencji                                            

Aleksander M. Garlicki

 9.05 – 9.25

Wykład inauguracyjny

Zmiany klimatyczne a patomorfoza chorób zakaźnych.

Jacek R. Juszczyk

 

I SESJA PLENARNA - Zakażenia wirusowe.

Przewodniczą: Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, Robert Flisiak

 9.25 – 9.40                                                                                                    

Postępowanie z kobietą w ciąży zakażoną HBV/HCV.

Małgorzata Pawłowska, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 9.40 – 9.55

Wirusowe zapalenie wątroby typu E.

Waldemar Halota, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 9.55 - 10.10                                                 

Czy terapie pangenotypowe uwolnią nas od zakażeń HCV?

Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 10.10 – 10.25

Co nowego w diagnostyce i terapii HBV?

Włodzimierz Mazur, Kliniczny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych

Niedoborów Odporności,  Śląski Uniwersytet Medyczny 

 10.25 – 10.40

Jak skuteczne jest współczesne leczenie zakażenia HCV – kilka przykładów.

Małgorzata Zejc-Bajsarowicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 10.40 – 10.55

Manifestacje zakażenia HIV- rola lekarza pierwszego kontaktu we wczesnej diagnostyce
Monika Bociąga-Jasik,

Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytet Jagielloński CM  (Sesja Sponsorowana Gilead)

 

10.55 – 11.10 DYSKUSJA

 

11.10 – 11.25

PRZERWA

 

 II SESJA PLENARNA

Zakażenia u dzieci i dorosłych, możliwości terapii i zapobiegania.

Przewodniczą: Magdalena Marczyńska, Iwona Mozer-Lisewska, Andrzej Horban

 11.25 – 11.40

Zakażenia HIV u nastolatków.   

Profilaktyka zakażeń inwazyjnych pracowników ochrony zdrowia

Iwona Mozer-Lisewska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 11.40 – 11.55

Szczepienia w rodzinie.

Jacek Wysocki. Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

 11.55 – 12.10

Zakażenia HIV u nastolatków.

Magdalena Marczyńska, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 12.10 -12.25

Probiotyki – komu i kiedy.  

Alicja Wiercińska-Drapało, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 12.25 – 12.40

Aktualne zagrożenia chorobami zakaźnymi w Polsce.

Andrzej Horban, Klinika Chorób Zakaźnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 12.40 – 12.55

Gabinet zabiegowy potencjalnym miejscem narażenia na czynniki infekcyjne

Krzysztof Simon, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 12.55 – 13.10

Ryzyko podróży w tropik dla kobiety w ciąży.

Agnieszka Wroczyńska, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 13.10 – 13.25 DYSKUSJA

 

13.25 – 13.45

PRZERWA

 

III SESJA PLENARNA

Zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, medycyna podróży

Przewodniczą: Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało, Sławomir Pancewicz

 13.45 – 14.00

Postępy w diagnostyce boreliozy.

Sławomir Pancewicz, Anna Moniuszko, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 14.00– 14.15

Najczęstsze błędy w leczeniu boreliozy.

Anna Moniuszko, Sławomir Pancewicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 14.15 – 14.30

Podstawowe zasady zapobiegania chorobom wektorowym.

Piotr Kajfasz, Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 14.30 – 14.45

Szczepienia dla seniora.

Anna Boroń, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 14.45 – 15.00

Kto i co ma wpływ na podejmowanie decyzji o szczepieniach?

Hanna Czajka, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie  

 15.00 – 15.15

Nowe długodziałające antybiotyki glikopeptydowe .

Anna Kalinowska-Nowak, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytet Jagielloński CM  

 15.15 – 15.30 DYSKUSJA

15.30   Zakończenie konferencji