X  Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 01-03.10.2020r.

Wydarzenie za 20 dni

15.10 - 17.10.2020 r., konferencja hybrydowa

Program konferencji

Ramowy Program  XIV  Konferencja PTN AIDS

VISTULA   HIV w dobie pandemii

Konferencja hybrydowa: wykłady nagrane wcześniej, dyskusja z połączeniem uczestników

 

Dzień I – czwartek

Sesja Inauguracyjna – COVID a HIV 

Prowadzący: prof. Brygida Knysz, prof. Alicja Wiercińska-Drapało

16.00 – 16.05  Otwarcie konferencji – prof. Miłosz Parczewski

16.05 – 16.20  Wystąpienie Konsultanta Krajowego ds. Chorób Zakaźnych – prof. Andrzej Horban

16.20 – 16.40   Leczenie antyretrowirusowe w dobie pandemii - wystąpienie przedstawiciela KC AIDS

16.40 – 17.00   Proteaza proteazie nierówna: porównanie proteaz SARS i HIV – prof. Marcin Drąg

17.00 – 17.20   Epidemiologia HIV w dobie pandemii – prof. Magdalena Rosińska

17.40 – 18.00   Przebieg kliniczny koinfekcji HIV/COVID-19 - doświadczenia europejskie – prof.                                                   Justyna Kowalska

18.00 – 18.15    Przerwa

18.15 – 19.15    Sesja dyskusyjna

Wyzwania w diagnostyce i terapii HIV w ośrodkach w trakcie pandemii, część 1

(prowadzący: prof. Monika Bociąga-Jasik – do potwierdzenia)

19.15 – 20.15     Sesja Satelitarna

 

Dzień II – piątek

Sesja II Wyzwania w terapii HIV

Prowadzący: prof. Elżbieta Jabłonowska, dr Jacek Gąsiorowski

16.00 – 16.20     Wykład specjalny: "The connected worlds of stem cell transplantation and HIV" – 

                             prof. Anne Marie Wensing

16.20 – 16.40     Inhibitory integrazy HIV a przyrost masy ciała: problem czy powrót do zdrowia – dr

                            Kamila Wójcik-Cichy

16.40 – 17.00    Nowe strategie i perspektywy w leczeniu ARV, włączając update rekomendacji EACS

                            Prof. Elżbieta Jabłonowska

17.00 – 17.20    Wykład do potwierdzenia

17.20 – 17.40                  Aktywacja układu immunologicznego w przebiegu zakażenia HIV- ciągłe wyzwanie dla                       klinicysty – prof. Monika Bociąga Jasik (wykład po potwierdzenia)

17.40 – 18.00    Rola receptorów rozpoznających wzorce molekularne patogenów w modulowaniu     

współzakażenia HIV/CMV – dr Agnieszka Jabłońska

18.00 – 18.15    Przerwa

18.15 – 19.15    Sesja dyskusyjna Wyzwania w diagnostyce i terapii HIV w ośrodkach w trakcie

                            Pandemii, część 2

                            (prowadzący: prof. Anita Olczak – do potwierdzenia)

19.15 – 20.15    Sesja Satelitarna

 

Dzień III – sobota

9.00 – 10.00     Sesja Satelitarna

Sesja III  Profilaktyka zakażenia HIV i STI

Prowadzący: prof. Jolanta Wojciechowska, dr Magdalena Witak-Jędra)

10.00 – 10.20   Program STIPNET czyli nowe dane na temat epidemiologii STI u MSM w Polsce

                           dr Paweł Jakubowski

10.20 – 10.40    Trendy w profilaktyce zakażenia HIV z aspektem immunoprofilaktyki – dr Bartosz

                            Szetela

10.40 – 11.00                  Szczepienia profilaktyczne u osób zakażonych HIV – dr Magdalena Witak-Jędra

11.00 – 11.20    HIV a SARS 2 czyli mechanizmy repozycjonowania leków ARV w profilaktyce i

                            leczeniu COVID-19 – prof. Brygida Knysz

11.20 – 11.40                  Dyskusja: bieżące wyzwania w profilaktyce HIV i STI – prowadzący do potw.

11.40 – 12.00    Przerwa

Sesja IV  Zmiany w rekomendacjach i przyszłość terapii ARV

Prowadzący: dr Anna Urbańska

12.00 – 12.15    Leki ARV a ciąża – dr Agata Skrzat-Klapaczyńska

12.15 – 13.15    Zmiany w rekomendacjach profilaktyce i leczeniu ARV u dzieci – prof. Magdalena

                            Marczyńska

13.15 – 13.30    Przyszłość terapii ARV – nowe leki w badaniach klinicznych

13.30 – 14.30    Sesja Satelitarna