"XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych""

Wydarzenie za 50 dni

23.01.2021 r., online

Program konferencji

                         

PROGRAM

 

9.00 – 9.05 Powitanie i otwarcie Konferencji                                            

prof. Aleksander M. Garlicki

 

Wykład inauguracyjny

9.05 – 9.25  Rytmy wirusowych pandemii w XX i XXI wieku.

prof. Jacek R. Juszczyk

 

I SESJA PLENARNA – Pandemie i epidemie.

Przewodniczą: Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, Robert Flisiak

 

9.25 – 9.40  Współczesne zagrożenia epidemiologiczne – choroby zakaźne w Polsce i na świecie.

prof. Krzysztof Simon, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu                                                                                               

 9.40 – 9.55  Od pandemii „hiszpanki” aż po COVID-19 – analogie i różnice.

prof. Waldemar Halota, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 9.55 – 10.10  Leczenie COVID-19  w polskich warunkach.

prof. Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 10.10 – 10.25  Jakie są szanse na skuteczną szczepionkę anty SARS-CoV-2?

prof. Iwona Mozer-Lisewska Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 10.25 – 10.40  Czy system ochrony zdrowia w Polsce sprosta pandemii COVID-19?

prof. Andrzej Horban, Klinika Chorób Zakaźnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

PRZERWA

 

II SESJA PLENARNA

Zakażenia u dzieci i dorosłych, możliwości terapii i zapobiegania.

Przewodniczą: Magdalena Marczyńska, Iwona Mozer-Lisewska, Andrzej Horban

 

10.50 – 11.05  Szczepienia w dobie COVID-19.

prof. Jacek Wysocki. Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

 10.05 – 11.20 Przebieg COVID-19 u dzieci.

prof. Magdalena Marczyńska, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 11.20 – 11.35  Pacjent geriatryczny z COVID-19.

prof. Tomasz Grodzicki, Katedra Chorób  i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński  Collegium Medicum

 11.35 – 11.50  Opieka nad zakażonym HIV  w dobie COVID-19.                                                                                     

prof. Alicja Wiercińska-Drapało, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii,  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 11.50 – 12.05  Zakażenia HCV u dzieci w dobie COVID-19.

prof. Małgorzata Pawłowska, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 12.05 – 12.20  Czy eradykcja HBV jest możliwa?

prof. Włodzimierz Mazur, Kliniczny Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych

Niedoborów Odporności,  Śląski Uniwersytet Medyczny 

 12.20 – 12.35  Doświadczenia własne z leczenia remdesivirem

prof. Monika Bociąga-Jasik, Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytet Jagielloński CM

  

PRZERWA

 

III SESJA PLENARNA

Zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, medycyna podróży

Przewodniczą: Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało, Sławomir Pancewicz

 

12.45 – 13.00  Postępy w leczeniu boreliozy.

prof. Sławomir Pancewicz, Anna Moniuszko-Malinowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji,   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 13.00 – 13.15  Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu boreliozy.

prof. Anna Moniuszko-Malinowska, Sławomir Pancewicz, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji,                              Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 13.15 – 13.30   Choroby wektorowe – jakie jest ryzyko w czasie pandemii COVID-19.

dr Piotr Kajfasz, Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 13.30 -13.45   Czy najbliższe pandemie będą wywołane wirusami odzwierzęcymi?

prof. Anna Boroń, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 13.45 – 14.00  Czy szczepienie BCG wpływa na przebieg COVID-19.

dr Hanna Czajka, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie  

 14.00 – 14.15  Jak bezpiecznie podróżować w czasie pandemii COVID-19.

dr Agnieszka Wroczyńska, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdańsk

 

Zakończenie konferencji

 

 W programie przewidziane są Sesje Satelitarne firm farmaceutycznych. Ostateczny program zostanie zamieszczony do dnia 12.12.2020r.