" Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Kobiecych."

Wydarzenie za 46 dni

08.06.2024 r., Bydgoszcz

Komitet Naukowy i Organizacyjny

KOMITET NAUKOWY 

 Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Krzysztof Koper 

 Członkowie Komitetu Naukowego: 

- prof. Janusz Kowalewski 

- prof. Marzena Lewandowska 

-  prof. Maciej Harat 

- prof. Tomasz Nowikiewicz 

- prof. Łukasz Szylberg 

- dr Agnieszka Koper 

- dr Magdalena Kowalkowska 

 - dr Jan Filipiak 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: dr Agnieszka Koper,   dr Jan Filipiak