" Postępy w Diagnostyce i Leczeniu Nowotworów Kobiecych."

Wydarzenie za 46 dni

08.06.2024 r., Bydgoszcz

Program


II Kujawsko-Pomorskie Spotkanie Onkologiczne: Postępy w Diagnostyce

i Leczeniu Nowotworów Kobiecych.

Data:  Bydgoszcz, 08.06.2024r.

Miejsce:  Centrum Konferencyjne PARIS - Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-9.35 Oficjalne rozpoczęcie konferencji - prof. dr hab. n. med.  J.Kowalewski

Sesja I

Postępy w diagnostyce nowotworów kobiecych. Aktualne trendy terapii wspomagającej.

Moderacja: prof. M. Lewandowska, prof. Ł. Szylberg, prof. K. Koper

9.35-9.50  Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji do kwalifikacji terapii systemowej - prof. M. Lewandowska

9.50-10.05 Postępy w ocenie czynników predykcyjnych nowotworów kobiecych - prof. Ł. Szylberg

10.05-10.20 Aktualne zasady i postępy w radiodiagnostyce nowotworowych chorób kobiecych - dr J. Szabo-Moskal  

10.20-10.40 Leczenie wspomagające i objawowe w terapii nowotworów kobiecych - dr W. Iwaszko

10.40-10.55 przerwa kawowa

Sesja II

Postępy w leczeniu nowotworów narządu rodnego

Moderacja: dr M. Kowalkowska, prof. K. Koper

10.55-11.05 Strategie leczenia skojarzonego. Kobot da Vinci – nowoczesne wsparcie ginekologa w onkologicznym leczeniu operacyjnym - dr M.Kowalkowska

11.05-11.20 Strategie terapeutyczne leczenia podtrzymującego w pierwotnie rozpoznanym raku jajnika - dr A. Makarewicz

11.20-11.35 Strategie terapeutyczne z zastosowaniem inhibitorów PARP w nawrotowym raku jajnika - dr M. Milinkiewicz

11.35-11.55 Perspektywy nowoczesnej terapii systemowej raka endometrium – prof. K. Koper  

11.55.12.15 Możliwości zastosowania nowoczesnej terapii systemowej raka szyjki macicy – wykładowca do potwierdzenia

12.15-12.45 przerwa - lunch

Sesja III

Postępy w leczeniu raka piersi – cz. 1

Moderacja: prof. T. Nowikiewicz, prof. K. Koper

12.45-13.00 Co nowego w diagnostyce i leczeniu operacyjnym raka piersi? – prof. Tomasz Nowikiewicz

13.00-13.15 Radioterapia w raku piersi. Aktualne trendy i zaawansowane technologie terapii – prof. Roman Makarewicz

13.15-13.30 Inhibitory PARP w celowanej terapii BRCA1/2-zależnego raka piersi – wykładowca do potwierdzenia

13.30-14.00 Postępy w terapii systemowej wczesnego potrójnie ujemnego raka piersi – wykładowca do potwierdzenia

14.00-14.15 Nowe możliwości w leczeniu zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi – wykładowca do potwierdzenia

14.15-14.30 przerwa – kawowa

Sesja IV

Postępy w leczeniu raka piersi – cz. 2

Moderacja: dr Jan Filipiak, prof. K. Koper

14.30-14.45 Terapia anty-HER2 wczesnego raka piersi – prof. K. Koper

14.45-15.00 Aktualne opcje terapeutyczne zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi – dr A. Makarewicz

15.00-15.15 Postępy w leczeniu systemowym hormonozależnego wczesnego raka piersi – dr A. Makarewicz

15.15-15.30 Postępy w terapii hormonozależnego zaawansowanego raka piersi – wykładowca do potwierdzenia

 

15.30 dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania - prof. K. Koper