"VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Spectrum 2019"

Wydarzenie za 71 dni

28.09.2019 r., Warszawa

Program konferencji

PROGRAM

VII Konferencji „SPECTRUM -20019”

28 września 2019, Warszawa, Hotel Mercure ul. Złota 48/5


9.00 – 9.30  Kierunki i sposoby zwalczania chorób zakaźnych na świecie i w Polsce

                        Prof. Andrzej Horban – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych

9.30 – 10.00  Dlaczego odra jest groźna?

                        Dr n. med. Agnieszka Ołdakowska

10.00 – 10.30  Wskazówki dla pacjenta podróżującego do krajów strefy tropikalnej

                        Dr Danuta Tomaszewska

10.30 – 11.00  Postępowanie z pacjentem pokąsanym przez zwierzę podejrzane o

                          wściekliznę – przepisy i rekomendacje

                         Dr Aleksandra Chylak – Nowosielska

11.00 – 11.15 PRZERWA KAWOWA

11.15 – 11.35  Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zwalczaniu

                         epidemii HBV – diagnostyka wstępna i profilaktyka.

                         Dr n. med. Jan Gietka   

11.35 – 12.00  Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zwalczaniu

                          epidemii HCV – identyfikacja populacji wysokiego ryzyka, diagnostyka

                          wstępna, oddziaływania informacyjne i motywujące do leczenia.

                          Dr  n. med. Jolanta Opoka - Kegler  

12.00 – 12.30  Perspektywy ograniczenia epidemii HIV

                          Dr n. med. Regina Podlasin

12.30 – 13.00  Zasady racjonalnej antybiotykoterapii na poziomie podstawowej

                          opieki zdrowotnej

                          Dr Paweł Grąbczewski

13.00 – 13.45 LUNCH

13.45 – 14.10  Zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile.

                          Dr Jacek Kowalski

14.10 – 14.40  Przygotowanie do sezonu zwiększonego zachorowania na grypę.

                           Dr n. med. Grażyna Cholewińska

14.40 – 15.00  Algorytm postępowania w diagnozowaniu gorączki o niejasnej

                           etiologii

                          Dr Natalia Jurek/Katarzyna Ropelewska - Łącka

15.00 – 15.30  Niespecyficzne objawy somatyczne w interpretacji psychologa.

                           Dr n. społ. Bogna Szymańska-Kotwica

15.30 – 16.00  Doktorze, czy to na pewno borelioza ?

                           Dr Jarosław Pospieszyński  

16.00 – 16.30  Dyskusja i podsumowanie konferencji