"VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Spectrum 2019"

Wydarzenie zakończone

28.09.2019 r., Warszawa

Zaproszenie

VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

SPECTRUM

Choroby infekcyjne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Drodzy Uczestnicy

 Współczesne choroby infekcyjne odkrywają przed nami nowe wyzwania i nowe problemy, z którymi muszą się zmierzyć lekarze różnych specjalności. W okresie wczesnych, niespecyficznych  objawów infekcji, pacjent zazwyczaj trafia do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie tam powstaje najpierw podejrzenie choroby, a następnie wstępna diagnoza, z którą pacjent niekiedy udaje się do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo do szpitala.
Innowacyjne technologie zarówno w diagnostyce chorób zakaźnych, jak i w specyficznych terapiach, tak samo jak w profilaktyce zakażeń, wymagają śledzenia doniesień naukowych i stałego pogłębiania wiedzy. Zmieniają się algorytmy postępowania i rekomendacje terapeutyczne. Lekarz rodzinny zmuszony jest obecnie do racjonalnego  zajmowania się wykrywaniem, diagnozowaniem i leczeniem wielu zakażeń zarówno w ostrej, jak i w przewlekłej fazie choroby. Ponadto współczesny pacjent przychodzi do swojego lekarza po informacje o chorobie, o możliwościach terapeutycznych oraz sposobach zapobiegania zakażeniom. Wynika z tego, że to lekarz POZ stanowi pierwsze, a niekiedy najważniejsze źródło wiedzy, którą pacjent dalej wykorzystuje na swojej drodze terapeutycznej, profilaktycznej a niekiedy roszczeniowej.  
VII konferencja pt. „ Choroby zakaźne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”  jest adresowana do wielu specjalistów; przede wszystkim zaś do lekarzy rodzinnych i internistów, specjalistów medycyny pracy i medycyny tropikalnej, a także do diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek, ratowników medycznych i wakcynologów, a więc tych wszystkich, którzy najczęściej spotykają się z infekcjami w swojej praktyce zawodowej.  Zagadnienia przedstawione na spotkaniu dotyczyć będą głównie najnowszych rekomendacji diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach infekcyjnych,   z którymi styka się  lekarz POZ, a  informacje mają stanowić zwięzłe kompendium wiedzy,  przydatne w Państwa pracy.
Mamy nadzieję, że siódme  spotkanie naukowo-szkoleniowe spełni Państwa oczekiwania a głosy w dyskusji wskażą kierunki i potrzebę edukacji w dziedzinie chorób infekcyjnych.
 
                                                                                                                Dr n. med. Grażyna Cholewińska

                                                                                                          Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych