"Układowe zapalenie naczyń - patogeneza, przebieg kliniczny, leczenie"

Wydarzenie zakończone

03.04 - 04.04.2020 r., Warszawa

Komitet Naukowy i Organizacyjny

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

prof. Joaquin Manrique

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr

dr hab.n.o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

dr n.med. Magdalena Arcimowicz

dr n.med. Teliga- Czajkowska

dr hab. n.med. Jacek Staszewski

dr n.med. Karolina Krix-Jahym

ppłk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas

dr n. med. Aleksandra Rymarz


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr n. med. Aleksandra Rymarz

ppłk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas

dr n. med. Jerzy Smoszna

lek. Elżbieta Głuch

lek. Anna Grzywacz

lek. Ksymena Leśniak

lek. Anna Matyjek

lek. Magdalena Mosakowska

lek. Anna Wojtecka

lek. Małgorzata Wrzosek

lek. Izabela Skrzypiec