"Układowe zapalenie naczyń - patogeneza, przebieg kliniczny, leczenie"

Wydarzenie zakończone

03.04 - 04.04.2020 r., Warszawa

Program konferencji

Konferencja – „Układowe zapalenie naczyń – patogeneza, leczenie, przebieg kliniczny”

3-4 kwietnia 2020r., Wojskowy Instytut Medyczny

 

I DZIEŃ   3 kwietnia 2020r.

KONFERENCJA  DLA  LEKARZY

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji

gen. dyw. prof. dr hab. n.med. Grzegorz Gielerak

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

9.10 - 11.10

SESJA I

Moderator: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

9.10 - 9.30

Podział i patogeneza układowych zapaleń naczyń

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

9.30 - 9.50

Postępy w diagnostyce i nowe markery w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, UM, Łódź

9.50 - 10.10

Diagnostyka i leczenie chorych na układowe zapalenie naczyń w Hiszpanii – doświadczenia własne

Prof. Joaquin Manrique, Complejo Hospital de Navarra

10.10 - 10.30

Objawy ogólne, zajęcie stawów oraz skóry w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, UJ, Kraków

10.30 - 10.50

Zajęcie płuc w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr, Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc, Warszawa

 

10.50 – 11.10

Kwalifikacja chorych na układowe zapalenie naczyń do zabiegu przeszczepienia nerki

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.10 - 11.20

Dyskusja

 

11.20 - 11.35

Przerwa kawowa

 

11.35 - 13.40

SESJA II

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, ppłk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas

11.40 - 12.10

Zajęcie nerek w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

 

12.10 - 12.40

Objawy laryngologiczne w układowych zapaleniach naczyń

dr n. med. Magdalena Arcimowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12.40 - 13.10

Zajęcie układu nerwowego w układowych zapaleniach naczyń

dr hab. n. med. Jacek Staszewski, Wojskowy Instytut Medyczny

13.10 - 13.40

Zajęcie układu wzroku w układowych zapaleniach naczyń

dr n.med. Krix-Jahym, Wojskowy Instytut Medyczny

13.40 - 14.00

Dyskusja

 

14.00 - 14.10

Przerwa kawowa

 

14.10 - 16.10

SESJA III

Moderator: dr n. med. Jerzy Smoszna

14.10 - 14.40

Rekomendacje EULAR co do leczenia układowych zapaleń naczyń

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, Wojskowy Instytut Medyczny

14.40 - 15.10

Kompleksowe leczenie chorych z układowym zapaleniem naczyń oraz powikłania leczenia immunosupresyjnego

dr n. med. Aleksandra Rymarz, Wojskowy Instytut Medyczny

15.10 - 15.40

Wpływ leczenia immunosupresyjnego stosowanego w leczeniu układowych zapaleń naczyń na układ rozrodczy

dr hab. n.med. Justyna Teliga-Czajkowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.40 - 16.10

Postępowanie dietetyczne podczas leczenia immunosupresyjnego

dr hab. n. o. zdr. Szostak Węgierek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

16.10 - 16.30

Dyskusja

 

16.30

Zakończenie konferencji

 

 

 

 

II DZIEŃ KONFERENCJI  04.04.2020r.

DLA PACJENTÓW

 

9.00 - 9.10

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

9.10 - 10.30

SESJA I

Moderator: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

9.10 - 9.30

Podział i patogeneza układowych zapaleń naczyń

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

9.30 - 9.50

Zajęcie płuc w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr, Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc, Warszawa

9.50 - 10.10

Zajęcie nerek w układowych zapaleniach naczyń

prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

10.10 - 10.30

Objawy ogólne, zajęcie stawów oraz skóry w układowych zapaleniach naczyń

dr n. med. Magdalena Mosakowska, Wojskowy Instytut Medyczny

10.30 - 10.40

„Vasculitis” Stowarzyszenie Chorych na Układowe Zapalenie Naczyń i ich Rodzin – idea, założenia, cele

Lek. Izabela Skrzypiec. Prezes Stowaryszenia Vasculitis

10.40 - 10.50

Dyskusja

 

10.50 - 11.10

Przerwa kawowa

 

11.10 - 13.40

SESJA II

Moderator: dr n. med. Aleksandra Rymarz

11.10 - 11.30

Objawy laryngologiczne w układowych zapaleniach naczyń

dr Łukasz Skrzypiec, Wojskowy Instytut Medyczny

11.30 - 11.50

Operacje rekonstrukcyjne w otolaryngologii

dr n. med. Piotr Rot, Wojskowy Instytut Medyczny

11.50 - 12.20

Zajęcie układu nerwowego w układowych zapaleniach naczyń

dr Daniela Pałka, Wojskowy Instytut Medyczny

12.20 - 13.40

Zajęcie układu wzroku w układowych zapaleniach naczyń

dr n.med. Krix-Jahym, Wojskowy Instytut Medyczny

13.40 - 14.00

Dyskusja

14.00 - 14.15

Przerwa kawowa

                              

14.15 - 15.45

SESJA III

Moderator: lek. Izabela Skrzypiec

14.15 - 14.45

Powikłania leczenia immunosupresyjnego

dr n.med. Aleksandra Rymarz

14.45 - 15.15

Wpływ leczenia immunosupresyjnego stosowanego w leczeniu układowych zapaleń naczyń na układ rozrodczy

dr hab. n.med. Justyna Teliga-Czajkowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.15 - 15.45

Postępowanie dietetyczne podczas leczenia immunosupresyjnego

dr n.med. Iwona Boniecka

15.45 - 16.00

Dyskusja

 

16.00

Zakończenie konferencji